top of page

Geleceğe dokunmak için öncü olun, İlham verin.

Geleceğe Dokunan Anneler Duygusal İhmal konusunda

Annelere farkındalık kazandırılması yoluyla gelecek nesillerin güçlendirilmesi projesidir

Projemizin hedefi dünya genelinde her yüz çocuktan 18'i, 24 milyon çocuk nüfusuna sahip ülkemizde ise 4,4 milyon çocuğun etkilendiği "duygusal ihmal " konusuna dikkat çekmek, "Geleceğe Dokunan Anneler " projesiyle "anne eliyle" geleceğe dokunmak ve bu yolla duygusal ihmalin gelecekte yol açabileceği olumsuz davranış kalıplarını engellemektir.

Duygusal ihmal erişkinlikte kendini; düşük özgüven , özdisiplin problemleri, dürtüselliğin artması, öfke kontrolsüzlüğü, sürekli suçlama, şiddet ve istismar olarak gösterebilir.

 

Amacımız, soyut ve tanımlaması güç olan bu kavramı bilimsel içerikler, vaka örnekleri ve duygusal ihmal kitlerimiz, seminerlerimiz, ve youtube serilerimizle somut olarak insanlara anlatarak farkındalık kazandırmak ve pratik çözüm yolları sunmaktır. 

bottom of page